Onderhoud en Service Tarieven 2024

ONDERHOUD CV

Het controleren/schoonmaken van het verwarmingstoestel.
Controleren van de waterdruk en indien nodig de installatie vullen en ketel ontluchten.
Controleren van beveiligingsapparatuur.

AbonnementenPrijs
O1 Onderhoud ketel€ 129,50
O2 Onderhoud incl. arbeid van storingen (tot 15 jaar oud)€ 170,50
Alleen bij eigen geplaatste ketels. Abonnement moet binnen een jaar na plaatsing worden afgesloten.

Bijkomende kosten per onderhoud: Licentiekosten €10,82, dit i.v.m. CO Certificering/Gasketelwet waar een installateur zich voor moet certificeren om werkzaamheden te mogen blijven verrichten aan gasverbrandingstoestellen.


VENTILATIEBOX

Het schoonmaken en reinigen van de ventilatiebox excl. kanaalwerk incl. testen werking.

AbonnementenPrijs
V1 Onderhoud ventilatiebox€ 61,71
V2 Onderhoud ventilatiebox in combinatie met O1 of O2.€ 36,00

GASKACHEL ONDERHOUD

Brander, waakvlam en wisselaar schoonmaken
Rookgas controleren op trek en vrije uitmonding
Excl. materiaal en daarbij komende arbeid

AbonnementPrijs
K1 onderhoud gaskachel€102,85

GEISER ONDERHOUD

Brander, waakvlam en werking controleren.

AbonnementenPrijs
W1 Onderhoud geiser€77,14
W2 Onderhoud geiser in combinatie met K1€51,70

GASKEURING

Gasleiding beproeven op dichtheid, het leidingnet en aangesloten toestellen controleren op verplichte appendages.
Aangesloten gastoestellen zijn door ons of een gecertificeerd bedrijf voorzien van onderhoud. Wij controleren tevens op verplichte ventilatie openingen.
Meetpunt dient aanwezig te zijn.

AbonnementenPrijs
G1 Standaard gaskeuring, uitvoeren bovenstaande werken.
Bij eventuele opmerkingen/lekkages wordt er door ons eerst contact opgenomen en bij een nieuwe afspraak eventuele mankementen verholpen.
€122,98
G2 Zie G1 plus tussen de 15 en 30 minuten extra arbeid.
Excl. onderdelen bij zoeken lekkage tijdens metingen zonder overleg met klant.
€145,32
G3 Enkel gasleiding afpersen€99,78

WINTERKLAAR

Aftappen van de waterleiding, stankafsluiters voorzien van antivries.
Indien aanwezig en mogelijk cv pomp continu laten draaien.

AbonnementPrijs
Z1 winterklaar maken.€134,65

ZOMERKLAAR

Waterleiding en sanitaire toestellen terug in bedrijf nemen en testen.

AbonnementPrijs
Z2 Zomerklaar maken.€134,65

COMBIPAKKET CARAVANS

AbonnementenPrijs
Gaskeuring en cv-ketel, abonnement O1 en G2€252,48
Gaskeuring, geiser en gaskachel, abonnement G2, K1 en W2€274,87

BUITEN REGULIERE UREN

Buiten reguliere uren
Maandag t/m vrijdag na 17:00150%
Zaterdagen en overbruggingsdagen150%
Zon-en feestdagen200%

Storingstarief: €102,16 per uur.
Voor storingen overdag rekenen wij minimaal een half uur.
Voor storingen na 17:00, in het weekend en op feestdagen rekenen wij minimaal een uur.


ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENT KETELS

– Het O1 en O2 onderhoudsabonnement van de cv-ketel beperkt zich alleen tot werkzaamheden aan de cv ketel en is niet van toepassing op andere componenten en installatie onderdelen welke zich buiten de cv-ketel bevinden, zoals de radiotoren, expansievat en condensafvoer.
– Een uitzondering hierop binnen het O2 abonnement zijn storingen aan de kamerthermostaat .


Welke werkzaamheden worden concreet uitgevoerd tijdens de onderhoudsbeurt?.

– Het schoonmaken van het verwarmingstoestel
– Metingen van CO en gasdruk
– Schoonmaken van de condensafvoer
– Controleren van rookgasafvoer
– Controle van waterdruk, indien nodig ontluchten en vullen
– Controle van regel- en beveiligingsapparatuur
– Afstellen van gas -en luchtverhouding


Wanneer vind de jaarlijkse onderhoudsbeurt plaats

Datum en tijdstip wordt samen met de klant besproken wanneer dit het beste uit komt voor de klant. Dit zal ongeveer een jaar na het laatste onderhoud zijn.


Aanvang en duur van het abonnement

– Het O1 onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd, en gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere vooraf vastgestelde ingangsdatum en is maandelijks opzegbaar.
– Het O2 onderhoudsabonnement heeft dezelfde regels als het onderhoudsabonnement van O1.
– Het O2 abonnement eindigt wanneer de cv-ketel de levensduur van 15 jaar heeft bereikt. Het abonnement wordt dan omgezet naar 01.
– Van Oirschot Installatietechniek kan het abonnement stop zetten wanneer de cv-ketel te oud of niet meer veilig is.


24-uurs storingservice

– Van Oirschot Installatietechniek verleent een 24-uurs storingservice. Dit betekent dat na een storingsmelding de servicemonteur binnen 24 uur bij de abonnee aanwezig is, ook in de weekenden en feestdagen.
– Storingen die niet door de cv-ketel worden veroorzaakt vallen buiten de abonnementen met uitzondering van storingen aan de kamerthermostaat. (bij het O2 abonnement en de thermostaat geleverd en gediend is door Van Oirschot Installatietechniek)
– Het op druk zetten van de cv installatie valt niet onder het abonnement O2.


Wordt een storing direct opgelost?

– De servicebussen van Van Oirschot Installatietechniek zijn van de meeste onderdelen voorzien
– Is een onderdeel niet op voorraad, bestellen wij dit zo snel mogelijk. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een afspraak voor de reparatie gemaakt.


Wanneer dien ik te betalen?

– Bij een O1 abonnement betaalt men het abonnement na ontvangst van de factuur. Wanneer tijdens onderhoud extra werkzaamheden worden uitgevoerd zoals bijv. onderdelen die worden vervangen, worden deze na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
– Bij een O2 abonnement geldt hetzelfde als bij het O1 abonnement. (Factuur komt binnen in de maand dat door Van Oirschot Installatie het eerste onderhoud heeft gedaan.)


Tarieven

De prijzen worden per abonnementsjaar vastgesteld op basis van geldende kosten.


Kan een abonnement altijd worden afgesloten?

– Niet altijd. Indien een abonnement wordt aangevraagd voor een installatie, die in een zodanige toestand is dat allereerst redenatie nodig is, heeft Van Oirschot Installatietechniek het recht om een O2 abonnee te weigeren.
Voor de reparatie kan op aanvraag een offerte worden uitgegeven. Na uitvoering van de reparatie is er wel de mogelijkheid voor het O2 abonnement.
– Het O2 abonnement is mogelijk bij cv-ketels jonger dan 15 jaar.